Proč je požární bezpečnost důležitá?

Dle současných evropských norem ČSN EN 14604 a ČSN EN 54-7 a světových regulí je zvyšován důraz na požární bezpečnost staveb, domácností i průmyslových objektů. Smyslem těchto opatření je zajistit bezpečnost osob a majetku.

Je velmi důležité zaručit funkčnost systémů požární bezpečnosti EPS. Pro správnou funkčnost těchto systémů je potřeba provádět pravidelné kontroly.

K tomu slouží funkční zkoušky, které mají v různých zemích různé parametry. Společným jmenovatelem je proškolení kvalifikovaných techniků a oprávnění od výrobce systému EPS tyto zkoušky vykonávat.

Ve většině zemí světa, je nejpoužívanější metodou testování pomocí testovacího spreje. K tomuto účelu vám poslouží renomovanými techniky prověřený testovací sprej MV-8. Jedná se o spolehlivou metodu, použitelnou ve většině prostředí.

Je to moderní způsob, který používají profesionálové po celém světě.