ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V rámci projekční činnosti zajišťujeme i související práce. Projektová dokumentace je vyhotovena dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlášky 405/2017., stavebního povolení nebo územního rozhodnutí.

Zároveň provádíme kompletní projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění vydání odpovídajících povolení.

ROZSAHY ZPRACOVÁVANÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ:

Kvalitně zhotovená projektová dokumentace a zpracované inženýrské služby jsou hlavním pilířem, který ovlivňuje významným způsobem průběh realizace a výslednou funkčnost projektu. Mimo jiné jsou důležitým faktorem pro celkový rozpočet a následé využití stavby. Pro naše klienty jsme připraveni vyřídit kompletní porfolio služeb tak, aby ušetřili co nejvíce drahoceného času a hlavně svých prostředků.

Zpracování projektové dokumentace dle zákona č.183/2006 Sb. a vyhl. č.503/2006 Sb.a vyhl.č. č.183/2006 Sb. a vyhl. č.499/2006 Sb. a vyhl. č.405/2017 Sb.:

projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
podklady pro žádost o územně plánovací informaci

Zpracování projektové dokumentace dle zákona č.183/2006 Sb. a vyhl. č.499/2006 Sb.

projektová dokumentace pro ohlášení stavby
projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení
dokumentace pro provádění stavby
dokumentace skutečného provedení stavby
dokumentace bouracích prací

Zpracování projektové dokumentace dle závazných norem ČSN a EU

v profesi stavební včetně statických výpočtů
v profesi strojní, strojně-technologické
v profesi silnoproudých rozvodů a zařízení
v profesi měření a regulace a ASŘTP

Zpracování studií

zastavovací studie, objemové studie
rozvojové studie výrobní, skladovací, apod.
technologické studie

Další činnosti

stavební dozor, technické dozory investora apod.