ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE

PROJEKČNÍ ČINNOST

Zabýváme se kompletním zpracováním projektové dokumentace ve všech profesích, s jejich vzájemnou koordinací, a díky bohatým zkušenostem nabízíme stavebníkovi pomoc s výběrem dodavatele stavby nebo poskytnutí služeb autorského či technického dozoru stavby.

Dále provádíme zastavovací či koncepční studie a statická posouzení staveb. Projektová dokumentace je vyhotovena dle vyhlášky 499/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů vyhlášky 405/2017., stavebního povolení nebo územního rozhodnutí včetně podkladů pro vydání integrovaného stavebního povolení.

CO PRO VÁS ZAŘÍDÍME:

Kvalitně zhotovená projektová dokumentace a zpracované inženýrské služby jsou hlavním pilířem, který ovlivňuje významným způsobem průběh realizace a výslednou funkčnost projektu. Mimo jiné jsou důležitým faktorem pro celkový rozpočet a následé využití stavby. Pro naše klienty jsme připraveni vyřídit kompletní porfolio služeb tak, aby ušetřili co nejvíce drahoceného času a hlavně svých prostředků.

Pro naše klienty jsme připraveni zajistit:

Dokumentace pro provedení stavby
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace pro stavební úřad
Studie
Dozorování stavby