Prečo je požiarna bezpečnosť dôležitá?

Podľa súčasných európskych noriem EN 14604 a EN 54-7 a svetových regúl je zvýšený dôraz na požiarnu bezpečnosť stavieb, domácností i priemyslových objektov. Zmyslom týchto opatrení je zaistiť bezpečnosť osôb a majetku.

Je veľmi dôležité zaručiť funkčnosť systémov požiarnej bezpečnosti. Pre správnu funkčnosť týchto systémov je potreba realizovať pravidelné kontroly.

K tomu slúžia funkčné skúšky, ktoré majú v rôznych zemiach rôzne parametre. Ich spoločným menovateľom je preškolenie kvalifikovaných technikov a oprávnenie od výrobcu systémov požiarnej bezpečnosti tieto skúšky vykonávať.

Vo väčšine zemí sveta je najpoužívanejšou metódou testovanie pomocou testovacieho spreja. K tomuto účelu vám poslúži renomovanými technikmi overený testovací sprej MV-8. Jedná sa o spoľahlivú metódu, použiteľnú vo väčšine prostredí.

Je to moderný spôsob, používaný profesionálmi po celom svete.